Menu Zavrieť

Zvýšenie kvality služieb Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci – identifikácia a klasifikácia chýb v zápisoch údajov a prediktívne návrhy ich korekcie

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Štatistický úrad SR
  • Rozpočet projektu: 999.520,00 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 80 000 EUR

Ciele projektu

  • Získanie správnych údajov o právnom subjekte z viacerých zdrojových registrov
  • Vytvorenie modelu, ktorý bude klasifikovať chyby do množín, na základe ktorých bude možné predikovať správne hodnoty a ponúkať ich s požadovanou mierov pravdepodobnosti ako správne údaje pre 114 zdrojových registrov, z ktorých je aktuálne 50 aktívne pripojených a ďalšie sa pripájajú podľa harmonogramu integrácií do RPO
  • Vykonávanie proaktívnych služieb v rôznych životných situáciách právneho subjektu
  • Skvalitnenie služieb RPO (a všetkých konzumentov služieb RPO, Oversi a iné) vďaka zvýšeniu kvality údajov a konzistentnosti medzi zdrojovými registrami a referenčným registrom RPO

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia