Menu Zavrieť

Manažment údajov Informačného systému športu

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Národné športové centrum
  • Rozpočet projektu: 2 784 204 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 138 640 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 667 209,01 EUR

Ciele projektu

  • Skvalitnenie údajov
  • Zabezpečiť zdieľanie údajov medzi OVM (integrovať dáta medzi jednotlivými systémami verejnej správy)
  • Zabezpečiť zdieľanie údajov s občanmi a podnikateľmi (poskytovať dáta vo forme osobných a/alebo otvorených údajov)
  • Uspokojiť jednotlivé subjekty, ktoré vstupujú do procesu práce s dátami (zabezpečiť pravidelnú replikáciu kvalitných a konsolidovaných dát pre analytické účely)

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia