Menu Zavrieť

Over v akej etape sa projekt štátneho IT nachádza.

Každý projekt obsahuje informáciu v akej etape sa nachádza. Napríklad takto:

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Vyhľadaj projekty podľa rezortu, etapy projektu, alebo okruhu životnej situácie

Pozri sa akú hodnotu prináša štátne IT Slovensku.

Zisti aké benefity ti prináša štátne IT.

Každý projekt obsahuje základné informácie ako napr. rozpočet a ročné náklady na prevádzku.

previous arrow
next arrow
Slider

Zverejňujeme dodávateľov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska zverejňujú generálneho dodávateľa a subdodávateľov štátnych zákaziek financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Túto informáciu nájdete pri každom projekte ktorý má podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na informačný systém.