Menu Zavrieť

Malé zlepšenia e-gov služieb Košice

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Mesto Košice – Magistrát mesta Košice
  • Rozpočet projektu: 719 865 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 367 100 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: -636 899,82 EUR

Ciele projektu

  • Zvýšená kvalita a rozšírené portfólio poskytovaných elektronických služieb pre občanov, ako aj podnikateľov
  • Zníženie byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek eGovernmentu na Slovensku
  • Zníženia objemu nutnej komunikácie občanov a podnikateľov s mestom a minimalizácie dokladania povinných príloh k podaniam
  • Zvýšenie efektivity práce zamestnancov mesta novými prostriedkami IKT vo forme nových agendových modulov a spoločnej integrácie

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia