Menu Zavrieť

Migrácia IS Webregistre UPV SR a IS portál elektronických služieb UPV SR do vládneho cloudu

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 866 240 EUR
  • Trvanie projektu: 12 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 47 652 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 50 151 983,79 EUR

Ciele projektu

  • Ušetrenie signifikantných prevádzkových prostriedkov a celková ekonomická výhodnosť navrhovaného riešenia
  • Odstránenie súčasných kapacitných obmedzení prevádzky ISVS
  • Optimalizácia prevádzky ISVS v najbližších rokoch
  • Sprístupňovanie údajov z registrov ÚPV SR prináša používateľom možnosť sledovať priebeh konania predmetov priemyselného vlastníctva, čo pre používateľov prináša zvýšený komfort pri získavaní informácií o podaných prihláškach predmetov priemyselného vlastníctva

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia