Menu Zavrieť

Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
  • Rozpočet projektu: 483 000 EUR
  • Trvanie projektu: 12 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 48 456 EUR

Ciele projektu

  • Stabilná dlhodobo udržateľná a kontinuálna prevádzka IS POR v štátnom cloude so zabezpečenými servisnými službami
  • Prispieť k racionalizácii prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment.
  • Eliminácia rizika súvisiaceho s nedostatočnými HW kapacitami ÚKSÚP pre jeho prevádzku na vlastnej infraštruktúre
  • Ekonomická hospodárnosť a získanie úspory nákladov ÚKSÚP oproti aktuálnej lokalite prevádzky v externom hostingu u dodávateľa IS POR
  • Umožnenie využitia štandardizovaných nástrojov v oblasti integrácií, poskytovania OPEN data , data-setov a aplikačných služieb v rámci pripravovaných projektov ÚKSÚP

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia