Menu Zavrieť

Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Rozpočet projektu: 12 025 750 EUR
 • Trvanie projektu: 26 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 1 600 121 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 1 331 778,25 EUR

Ciele projektu

 • Umožnenie prístupu do eZdravie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v teréne (napr. záchranári, ADOS pracovníci) alebo mimo ambulancie (lekári na vizite)
 • Odbremenenie zdravotníckych pracovníkov od nahlasovania incidentov a od nutnosti inštalácie komponentov
 • Zníženie nákladov na informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • Možnosť manažovať a predikovať možné problémy v budúcnosti a zefektívnenie riešenia incidentov
 • Zvýšenie zabezpečenia ukladaných údajov na PC zdravotníckeho pracovníka
 • Zníženie prevádzkových nákladov, zjednodušenie prevádzky a zrýchlenie troubleshootingu eZdravia

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia