Menu Zavrieť

Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Rozpočet projektu: 45 619 683 EUR
 • Trvanie projektu: 24 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 2 600 704 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 46 485 719,95 EUR

Ciele projektu

 • Prevádzkovo stabilná, bezpečná a cenovo udržateľná infraštruktúra
 • Aktualizácia platforiem a zavedenie pay-per-use tam kde to bude možné
 • Zachovanie bezpečnostných požiadaviek minimálne v adekvátnej úrovni k súčasnému stavu a ich posilnenie v súlade s rozšírením o nové modernejšie technológie
 • Zavedenie modernizovaného systému monitorovania a vyhodnocovania bezpečnostných a prevádzkových incidentov
 • Zjednodušenie, sprehľadnenie a zrýchlenie zložitých prevádzkových postupov a komplikovaného release managementu
 • Stabilné a dostupné elektronické služby zdravotníctva, minimalizácia ich neplánovanej nedostupnosti, tak aby neboli vynucované náklady na administratívu, papier a časové zdržanie ZPr počas výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia