Menu Zavrieť

Centrum simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – 1.fáza

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 13 132 393 EUR
  • Trvanie projektu: 16 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 404 022 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 37 952 600,73 EUR

Ciele projektu

  • Zvýšenie povedomia, zručností, metodickej pripravenosti a praktickej pripravenosti na kybernetické hrozby a útoky v kontexte celej verejnej správy a to prostredníctvom vybudovania Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti s dvomi nosnými službami, ktorými sú výuka a simulácia
  • Overovanie nových bezpečnostných metód a nástrojov určených na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
  • Analýza závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
  • Vytvárať rôzne scenáre, ktoré môžu obsahovať rozsiahle siete a informačné systémy, vrátane v nich bežiacich služieb a aplikácií
  • Poskytovanie prostredia pre školenia bežných používateľov vo verejnej správe L1, tréning zamestnancov IT oddelení na kybernetickú bezpečnosť vo verejnej správe L2 a arénový kybernetický výcvik pre špecialistov zo subjektov verejnej správy L4

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia