Menu Zavrieť

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Národne centrum zdravotníckych informácií
 • Rozpočet projektu: 9 343 764 EUR
 • Trvanie projektu: 30 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 304 140 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 5 658 176,94 EUR

Ciele projektu

 • Zber štruktúrovaných údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a súvisiacich výkonoch zdravotnej starostlivosti od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných štatistických výkazov, ich automatickým generovaním a rozšírením dátových na doplnenie výkonov ku klinickej dokumentácii
 • Sprístupnenie nových dát pre občana
 • Ukladanie výsledkov vyšetrení vrátane atribútov o obrazových záznamoch cez odkazy
 • Štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát top 10 klinických dokumentov
 • Otvorenie systému cez implementáciu aplikačných služieb (API) a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne služby

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia