Menu Zavrieť

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Finančná správa SR
 • Rozpočet projektu: 43 374 581 EUR
 • Trvanie projektu: 24 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 3 735 033 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 34 535 897,08 EUR

Ciele projektu

 • Zabezpečenie ochrany citlivých informácií a utajovaných skutočností v elektronickej podobe voči úniku a neoprávnenej manipulácii
 • Komplexná bezpečná správa citlivých informácií a utajovaných skutočností, a ich bezpečný prenos
 • Centralizácia služieb spojených s elektronickou evidenciou a administráciou utajovaných skutočností a citlivých informácií
 • Zníženie administratívneho zaťaženia útvarov FS SR
 • Zvýšenie transparentnosti procesov
 • Skrátenie času vybavovania súvisiacich agend a vytvorenie spoločnej zabezpečenej komplexnej infraštruktúry pre elektronické služby pre prácu s utajovanými skutočnosťami a citlivými informáciami v rámci FS SR

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia