Menu Zavrieť

Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS ÚRPO)

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Rozpočet projektu: 6 171 760 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 56 000 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 9 409 483,01 EUR

Ciele projektu

  • Zefektívnenie hospodárenia, zlepšovanie výkonnosti a zvýšenie kvality služieb šesťdesiatich troch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod správou MZ SR
  • Zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti kľúčových procesov riadenia, ako dlhodobé rozpočtovanie a plánovanie, centrálny nákup, riadenie ľudských zdrojov, controlling či riadenie aktív
  • Zvýšená prevádzková a nákladová efektivita a zlepšenie celkovej kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • Optimalizácia vnútorných procesov PZS, meranie a riadenie výkonnosti PZS a Zefektívnenie systému riadenia PZS

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia