Menu Zavrieť

Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 7 749 600 EUR
  • Trvanie projektu: 32 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 481 000 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 8 818 075,76 EUR

Ciele projektu

  • Výrazné zlepšenie možností a schopností analytických jednotiek vykonávať svoju činnosť: mať k dispozícii dáta v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu, mať k dispozícii nástroje pre realizáciu analýz a publikovanie výsledkov
  • Podpora štátu fungujúceho na základe faktov a spracovania údajov: pri strategickom riadení a pri lepšom návrhu politík
  • Transformácia vybraných úsekov verejnej správy vďaka využitiu nástrojov umelej inteligencie
  • Ponúknuť inštitúciám najmodernejšie analytické nástroje formou SaaS služieb

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia