Menu Zavrieť

Atlas pasívnej infraštruktúry

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Rozpočet projektu: 18 186 306 EUR
 • Trvanie projektu: 30 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 807 646
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 13 948 347,81 EUR

Ciele projektu

 • Zabezpečiť zvýšenie pokrytia všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s a následné pokrytie domácností s rýchlosťou minimálne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s
 • Zefektívniť, centralizovať a automatizovať postupy zberu informácií o fyzickej infraštruktúre na území SR
 • Poskytovať informácie o existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúre oprávneným subjektom
 • Zefektívniť zdieľanie novo vybudovanej a existujúcej infraštruktúry
 • Znížiť celkové náklady na budovanie sieťovej infraštruktúry, jednak znížením administratívnej záťaže ako i úsporou nákladov pri samotnej realizácii sietí
 • Zvýšiť spokojnosť občana s kvalitou a dostupnosťou poskytovaných služieb v mieste jeho bydliska, oblasť bydliska nebude koordináciou stavebných prác opakovane rozkopávaná, zníži sa počet výluk a dopravných obmedzení, obec bude môcť efektívne riadiť správu svojho územia, čo bude mať dopad na ochranu životného prostredia

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia