Menu Zavrieť

Centralizovaný systém súdneho riadenia

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Rozpočet projektu: 11 889 980,62 EUR
 • Trvanie projektu: 36 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 361 540 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 91 970 634,10 EUR

Ciele projektu

 • Zefektívnenie výkonu súdnej moci, ktorej výsledkom bude zrýchlenie súdnych konaní, zníženie až odstránenie prieťahov v súdnych konaniach, zníženie počtu nevybavených vecí
 • Zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu vyjadrené znížením počtu vecí zrušených a vrátených súdom vyššieho stupňa súdu nižšieho stupňa
 • Zvyšovania efektivity manažmentu súdnictva na všetkých úrovniach a zlepšenie analytických a kontrolných mechanizmov výkonu štátnej správy súdnictva
 • Vytvorenie podmienok pre plnohodnotnú elektronickú komunikáciu v súdnych konaniach
 • Zjednodušenia a zjednotenia vytvárania štatistických výstupov súdnych rozhodnutí
 • Zvýšenie kvality a nezávislosti a posilnenie transparentnosti súdneho systému

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia