Menu Zavrieť

Živnostenský register

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
  • Rozpočet projektu: 3 913 497 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 176 920 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 1 755 152,38 EUR

Ciele projektu

  • Zvýšenie flexibility a zjednotenie vykonávaných procesov a postupov
  • Zlepšenie kvality informácií (validácia údajov v ORSR vs. ŽR a synchronizácia údajov s inými RR), možnosť realizácie reportov a dátových a procesných analýz a analytického spracovania údajov za účelom kontinuálneho zlepšovania poskytovaných služieb
  • Zrušenie obmedzenia miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy
  • Minimalizácia záťaže a povinností pre občanov/podnikateľov (napr. pri zmene adresy trvalého pobytu alebo iných zmenách v údajoch a podmienkach podnikania a pod.)
  • Dosiahnutie úspor na strane spracovania agendy a znižovanie administratívnej záťaže a zamedzenie prestojov v konaniach, zrýchlenie konania, odbremenenie vykonávania roly poštára medzi treťou stranou a MV SR

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia