Menu Zavrieť

Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 3 548 634 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 200 741 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 3 685 596,59 EUR

Ciele projektu

  • Zabezpečenie dostupnosti kľúčových otvorených datasetov (vďaka integrácii s platformou dátovej integrácie a kooperácií s dopytovými a rezortnými projektmi)
  • Zabezpečenie dôveryhodnosti publikovaných údajov pre použitie digitálnej ekonomike a archivácie publikovaných údajov – posun k „trusted open data“
  • Zlepšenie nástrojov pre komunitu a používateľov: vďaka lepšiemu vyhľadávaniu
  • Zjednodušenie publikovania otvorených údajov vďaka lepším nástrojom a službám pre inštitúcie
  • Zvýšenie kvality publikovaných dát: cez využitie prepojených údajov (linked-data) a použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia