Menu Zavrieť

Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 7 467 922 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 800 573 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 6 212 209,97 EUR

Ciele projektu

  • Vytvorenie centrálnej API platformy, ktorá bude slúžiť na jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest pri poskytovaní multikanálových služieb VS
  • Centrálna platforma umožní jednotlivým OVM publikovať služby na jednom mieste a odberateľom využívať služby z jedného zdroja, v jednotnom formáte
  • Pripojenie pilotných subjektov komerčného sektora do centrálnej platformy a umožnenie komerčnému sektoru vytvárať aplikácie integrujúce služby VS cez API rozhrania do svojich obslužných procesov, budovanie nových služieb a poskytne využívanie týchto služieb občanom a podnikateľom
  • Identifikované služby – Služby podateľne, Služby overenia podpisu, Služby súvisiace s podaním, Služby súvisiace so sprostredkovaním rozhodnutí, Služby súvisiace so sprostredkovaním notifikácií, Služby elektronických schránok, budú integrované a využívané atraktívnejšími aplikáciami, ktoré vytvorí komerčný sektor (50% z celkového počtu)
  • Identifikované služby – Služby súvisiace s zápisom účtovných dokladov vrátane príloh, Informovanie o aktuálnom stave spracovania predložených formulárov, budú dostupné pre rôzne atraktívne aplikácie tretích strán a rovnako sa minimalizuje administratívna náročnosť jednotlivých úkonov či už z pohľadu času alebo materiálnych nákladov (30% z celkového počtu)

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia