Menu Zavrieť

Register zbraní a streliva

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
 • Rozpočet projektu: 7 248 114,00 EUR
 • Trvanie projektu: 36 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 265 220 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 2 872 354,36 EUR

Ciele projektu

 • Vytvorenie Informačného systému pre oblasť zbraní a streliva
 • Zavedenie elektronickej komunikácie na úseku správy pre veci zbrane a streliva
 • Elektronizácia príslušných procesov a zavedenie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
 • Zrušenie obmedzenia miestnej príslušnosti pri vybavovaní agendy plnou elektronizáciou spisu
 • Ušetrený čas zamestnancov verejnej správy a občanov a podnikateľov v oblasti zbraní a streliva
 • Zvýšenie kvality údajov a s tým súvisiaca schopnosť analyzovať údaje, prijímať informované rozhodnutia v oblasti regulácie a kontroly zbraní a streliva

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia