Menu Zavrieť

Register mimovládnych neziskových organizácií

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
  • Rozpočet projektu: 4 560 387 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 193 096 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 1 730 547,47 EUR

Ciele projektu

  • Zníženie nadmernej administratívnej záťaže z dôvodu rôznych spôsobov vykonávania procesov zápisu, zmeny alebo ukončenia neziskových organizácií
  • Skrátenie doby potrebnej na vydanie výpisu
  • Skrátenie časovo náročného zisťovania informácií o jednotlivých procesoch a krokoch, ktoré je potrebné vykonať, vrátane ich postupnosti (žiadateľ bude dostávať notifikácie o stave konania)
  • Zníženie získavania a predkladania informácií, podkladov/dokumentov, ktorými orgány verejnej moci už disponujú (zásada 1 x dosť)

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia