Menu Zavrieť

Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Rozpočet projektu: 4 608 150 EUR
  • Trvanie projektu: 2019 – 2021
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 291 656 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 1 442 094,10 EUR

Ciele projektu

  • Digitalizácia a optimalizácia end-to-end procesov správnej komunikácie medzi účastníkmi trhu (telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi poštových služieb aj fyzickými osobami) a RÚ
  • Posilnenie analytických schopností RÚ pri ekonomických analýzach a zbere relevantných dát podnikov pri analýzach trhu, zvýšenie kvality analýz trhu pre spoločné regulačné orgány EÚ
  • Zvýšenie schopnosti RÚ reálne technicky kontrolovať dodržiavanie jeho rozhodnutí, požiadaviek a regulačných krokov účastníkmi trhu
  • Zvýšiť úroveň proklientskej orientácie činnosti RÚ – znížiť administratívne zaťaženie pri vybavovaní životných situácií

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia