Menu Zavrieť

PAMIS (Pamiatkový informačný systém) – Budovanie pamiatkového registra a znalostí pre podporu výkonu štátnej správy

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Pamiatkový úrad SR
  • Rozpočet projektu: 12 497 915 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 1 223 510 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 945 000 EUR

Ciele projektu

  • Nárast počtu publikovaných open data balíkov na úrovni 18
  • Zníženie trvania procesov o 40%
  • Zvýšená ochrana pamiatkového fondu SR
  • Zefektívnenie pracovného času pracovníkov Pamiatkového úradu SR a KPÚ

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia