Menu Zavrieť

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Rozpočet projektu: 9 688 014 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 377 114 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 8 092 749,80 EUR

Ciele projektu

  • Zvýšenie produktivity práce (ušetrenie času pracovníkov) vďaka automatizácii, harmonizácii, vyhľadávaniu a sprístupneniu priestorových údajov z centralizovaného miesta
  • Sprehľadnenie dostupnosti a využívania priestorových údajov vo väzbe na osobné údaje a úspora času občanov a ostatných používateľov služieb
  • Používateľsky prívetivé a proaktívne elektronické služby
  • Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe vďaka zvýšeniu kvality a dostupnosti priestorových údajov vo verejnej správe a lepšiemu využívaniu priestorových údajov a zvýšenie transparentnosti rozhodovania vo verejnej správe
  • Úspora obstarávacích a prevádzkových nákladov

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia