Menu Zavrieť

Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Rozpočet projektu: 1 532 688 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 122 499 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 2 825 486,68 EUR

Ciele projektu

  • Zlepšenie využívania údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo
    verejnej správe
  • Revízia a optimalizácia tvorby zisku zdravotnými poisťovňami
  • Efektívne a maximálne využívanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia na nákup zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia