Menu Zavrieť

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 15 578 936 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 851 827 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 82 402 378,62 EUR

Ciele projektu

  • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov
  • Zabezpečenie princípu jeden krát a dosť
  • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi
  • Zvýšenie rozsahu otvorených údajov

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia