Menu Zavrieť

ŠU Informačný systém Centra právnej pomoci

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Centrum právnej pomoci
  • Rozpočet projektu: 4 943 360 EUR
  • Trvanie projektu: 2017 – 2019
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 48 450 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 2 099 950,77 EUR

Ciele projektu

  • Vybudovanie a poskytovanie služieb pomocou call centra
  • Eliminácia predkladania dokumentov používateľmi elektronických služieb
  • Zvládnutie navýšeného počtu žiadostí o osobný bankrot s prispením IKT riešenia

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia