Menu Zavrieť

Manažment údajov Sociálnej poisťovne (MUSP)

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Sociálna poisťovňa
 • Rozpočet projektu: 4 971 150 EUR
 • Trvanie projektu: 24 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 628 000 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 631 855,71 EUR

Ciele projektu

 • Zavedenie „Data governance“ (manažment údajov) v prostredí SP.
 • Zabezpečenie dostatočnej kvality údajov v IS SP.
 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov v SP.
 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov SP.
 • Zvýšenie dostupnosti údajov o klientoch, ktoré sa v SP o nich evidujú pre službu „Moje údaje“
 • Zvýšenie dostupnosti údajov pre službu „Open data“.
 • Zvýšenie dostupnosti údajov dát pre analytické spracovanie.

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia