Menu Zavrieť

Migrácia Informačného systému služieb zamestnanosti do Vládneho Cloudu SR – Externé moduly

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Rozpočet projektu: 680 928 EUR
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 255 442 EUR

Ciele projektu

  • Ušetrenie značných finančných prostriedkov MPSVR SR ročne vďaka migrácii ISSZ, ktorý je prevádzkovaný na rôzne starých a rôzne výkonných zariadeniach umiestnených v externom dátovom centre a  MPSVR SR platí ročný poplatok za ich umiestnenie, pripojenie, opravy a prevádzku
  • Vyhnutie sa investíciám MPSVR SR migráciou dvoch diskových polí, na ktorých sú uložené produkčné dáta, do vládneho cloudu (tieto polia sú z roku 2015 a najneskôr v roku 2022 ich bude potrebné vymeniť za novšie z dôvodu výkonu a väčšie z dôvodu nárastu kapacity)

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia