Menu Zavrieť

Migrácia systému PROFSME do Vládneho cloudu SR

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Rozpočet projektu: 570 480 EUR
  • Trvanie projektu: 11 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 273 040 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 1 521 020 EUR

Ciele projektu

  • Optimálne prevádzkovanie a používanie IS, zvýšenie stability prevádzky a garancia kontinuálnosti prevádzky IS
  • Zvýšenie výpočtovej kapacity potrebnej pri ďalšom rozvoji systému do budúcnosti
  • Priniesť ekologické riešenie z pohľadu prevádzky pri použití technológií vládneho cloudu
  • Nepriame zvýšenie konkurencieschopnosti projektu využívaním ďalších služieb vládneho cloudu v budúcnosti
  • Úspory v personálnych nákladoch pri prevádzke systému na strane ŠIOV ako aj na strane škôl, keďže úpravami systému dôjde k zautomatizovaniu aktualizácie škôl a používateľov

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia