Menu Zavrieť

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
 • Rozpočet projektu: 16 387 225 EUR
 • Trvanie projektu: 36 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 1 155 912 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 3 694 344,99 EUR

Ciele projektu

 • Pracovník MV SR bude mať všetky potrebné informácie a úlohy potrebné k vybaveniu žiadosti na jednom mieste
 • Šetrenie času pracovníka tým, že bude mať k dispozícii informáciu, ktoré doklady a potvrdenia už má poskytnuté (realizácia zásady jeden krát a dosť)
 • Zvýšenie bezpečnosti a ochrany pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom a pred ich zneužitím a stratou.
 • Zrýchlením správneho a priestupkového konania sa vytvorí časový priestor pre pracovníkov MV SR plne sa venovať odborným činnostiam
 • Jednoduchosť poskytovania služieb bez ohľadu na miesto a komunikačný kanál
 • Zníženie závislosti na existujúcich platformách na vývoj a prevádzku IS systémov v MV SR

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia