Menu Zavrieť

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
 • Rozpočet projektu: 19 438 853 EUR
 • Trvanie projektu: 36 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 15 596 927 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 11 286 878,46 EUR

Ciele projektu

 • Podporí odstránenie časovo náročného zisťovania informácií o právnych alebo metodických postupoch, ktoré je potrebné vykonávať v rámci konaní tej ktorej agendy
 • Minimalizuje prevádzkovanie nepodporovaných platforiem z dôvodov veľkej rôznorodosti platforiem a grafických užívateľských rozháraní (GUI)
 • Minimalizuje viacnásobné prihlasovanie do aplikácií, ktoré si nerieši každá aplikácia samostatne
 • Odstráni potrebu preposielania veľkých dátových súborov emailom medzi zamestnancami, čo spôsobuje enormný nárast kapacity emailového servera.
 • Zabezpečí rovnaké nastavenie pracovného prostredia v prípade vykonávania práce na front-office pracovisku aj na back-office pracovisku,
 • Zavedie ucelené intranetové prostredie

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia