Menu Zavrieť

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu. Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: DEUS
  • Rozpočet projektu: 31 440 257,18 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 2 379 742 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 7 237 450,84 EUR

Ciele projektu

  • Migrácia IS obcí do vládneho cloudu a vytvorenie predpokladov na pripojenie ďalších obcí a miest do vládneho cloudu
  • Dosiahnuť zníženie nákladov pri rozširovaní dostupnosti eGov služieb v samospráve využitím už vybudovanej informačnej a komunikačnej infraštruktúry a zdieľaných cloudových služieb IS DCOM
  • Vytvorenie podmienok a predpokladov pre ďalšie znižovanie nákladov v samospráve, vďaka zabezpečeniu unifikácie prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGovernment služby, optimalizácie využitia zdrojov, zníženie obstarávacích a prevádzkových nákladov a zvýšenie kvality aj efektivity prevádzky informačných systémov v samospráve

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia