Menu Zavrieť

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Rozpočet projektu: 9 297 192 EUR
  • Trvanie projektu: 2019 – 2021
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 441 991 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 3 973 680,47

Ciele projektu

  • Zefektívnenie regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami
  • Vybudovanie Broadband Competence Office (BCO)
  • Zlepšenie dostupnosti vysokorýchlostného internetu nad 30 Mbit/s
  • Vytvorenie podmienok pre dosiahnutie stavu, kedy by 50% alebo viac európskych domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia