Menu Zavrieť

Einklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
  • Rozpočet projektu: 9 133 014,62 EUR
  • Trvanie projektu: 2019 – 2021
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 96 000 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 7 040 640,36 EUR

Ciele projektu

  • Zabezpečenie prístupnosti parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom aktuálnej informácie o obsadenosti miest pre ŤZP a navigácie na najbližšie voľné miesto
  • Zamedzenie neoprávneného parkovania na miestach vyhradených pre ŤZP
  • Efektívnejšia kontrola oprávnenosti parkovania a lepšia vymožiteľnosť práva
  • Získavanie štatistických informácií o obsadenosti parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím, a to pre budúcu lepšiu reguláciu povinnosti vytvárať tieto parkovacie miesta
  • Zabezpečenie plnenia Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá stanovuje stratégiu ako umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím plne využiť všetky ich práva a zapojiť sa do spoločnosti a ekonomiky rovnakým spôsobom ako iní ľudia

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia