Menu Zavrieť

Zavedenie služieb Platform as a Service

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
 • Rozpočet projektu: 18 975 888 EUR
 • Trvanie projektu: 2018 – 2021
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 2 039 657 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 17 758 823,93

Ciele projektu

 • Automatizácia činností a s tým spojená menšia náročnosť na ľudskú prácu
 • Štandardizácia vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
 • Automatizácia provisioningu cloudových služieb
 • Zvýšenie kontroly implementačného procesu aplikácií
 • Rýchlejšie nasadzovanie aplikácii
 • Väčšia efektívnosť vyplývajúca zo zdieľania zdrojov
 • Lepšia škálovateľnosť aplikácii

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia