Menu Zavrieť

Redizajn siete GOVNET

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • Rozpočet projektu: 7 321 890,45 €
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 1 620 000,00 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 6 369 302,00 EUR

Ciele projektu

  • Vybudovanie bezpečnej a efektívnej komunikačnej infraštruktúry
  • Zavedenie moderného bezpečnostného informačného prvku
  • Zvýšenie kvality a dostupnosti siete GOVNET
  • Zvýšenie transparentnosti výdavkov
  • Kontinuálna modernizácia siete

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia