Menu Zavrieť

Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • Rozpočet projektu: 5 432 222,3 EUR
 • Trvanie projektu: 2019 – 2022
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 303 063 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 36 028 838,20

Ciele projektu

 • Zefektívnenie práce sudcov a Kancelárie Najvyššieho súdu SR
 • Vytvorenie podmienok na zrýchlenie súdnych konaní a zvýšenie kvality rozhodovacieho procesu
 • Zvyšovanie efektivity manažmentu súdnictva na úrovni NS SR
 • Zlepšenie analytických a kontrolných mechanizmov výkonu štátnej správy súdov, prostredníctvom elektronizácie procesov
 • Zvýšenie transparentnosti NS SR
 • Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním informácií o podobných súdnych prípadoch

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia