Menu Zavrieť

Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo financií SR
  • Rozpočet projektu: 5 038 375 EUR
  • Trvanie projektu: 2019 – 2022
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 340 032 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 2 997 477

Ciele projektu

  • Transponovať Smernicu o elektronickej fakturácii do prostredia SR
  • Štandardizovať procesy fakturácie v obchodnom styku s verejnou správou
  • Zefektívniť a zrýchliť procesy prijatia faktúr a podporiť následné spracovávanie faktúr
  • Zabezpečiť úsporu nákladov na tlač, poštovné a doručenie faktúr
  • testujeme feed

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia