Menu Zavrieť

Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020)

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  • Rozpočet projektu: 6 023 652 EUR
  • Trvanie projektu: 2018 – 2020
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 490 500 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 26 588 271,77 EUR

Ciele projektu

  • Zlepšenie pochopenia skutočných vplyvov regulácie
  • Dosiahnutie transparentného procesu tvorby a prijímania regulácií a aplikovanie jednotnej metodiky posudzovania vplyvov na všetky regulácie
  • Zvýšenie miery dodržiavania regulácií
  • Zlepšenie regulačného prostredia

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia