Menu Zavrieť

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR
 • Rozpočet projektu: 17 982 240 EUR
 • Trvanie projektu: 24 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 687 130 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 23 880 293,36 EUR

Ciele projektu

 • Zníženie správnych poplatkov
 • Zrýchlenie podania a skrátenie času vybavenia žiadosti
 • Dosiahnutie úrovne elektronizácia služby – 5
 • Proaktívny a plne automatizovaný tok informácii na portál ÚVZ
 • Informovanie o prevalentych vírusoch a modelovanie vakcín pre ďalšie obdobie, promptné poskytovanie informácií pre médiá, organizácie a spotrebiteľov v rámci SR a EÚ,
 • Lepšie vyžívanie údajov pre plánovanie kontrol a zvýšenie efektívnosti dohľadu nad trhom a zníženie administratívnej záťaže
 • Rozšírenie znalostnej databázy zdravotných údajov klienta a včasný záchyt príznakov chronických stavov a ochorení, kvalitnejšie a rýchlejšie spracovanie ohnísk prenosných ochorení

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 100%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia

Dodávatelia

Generálny dodávateľ: Asseco Central Europe


Subdodávatelia:
20% SOFTEC
10% alfa BASE
9,1% Lynx
5,3% Datalan
2,7% A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis
2,5% ABmerit