Menu Zavrieť

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 • Rozpočet projektu: 18 711 000 EUR
 • Trvanie projektu: 24 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 15 219 978 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 11 974 952,34 EUR

Ciele projektu

 • Zvýšenie nárastu návštev portálu slovensko.sk
 • Skrátenie času na vyhľadanie elektronickej služby
 • Nárast podaní začatých na portály slovensko.sk
 • Nárast počtu aktívnych elektronických schránok
 • Zavedenie podpory prostredníctvom štátneho messengera
 • Nová aplikácia umožňujúca udeliť oprávnenie pre prístup na služby štátu pre tzv. tretie strany
 • Automatizácia zverejňovania nových elektronických služieb štátu na portál slovensko.sk

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia