Menu Zavrieť

Informačný systém obchodného registra

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Rozpočet projektu: 9 936 207 EUR
  • Trvanie projektu: 18 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu:
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 9 506 080 EUR

Ciele projektu

  • Skrátenie času potrebného na zapísanie obchodnej spoločnosti
  • Zvýšenie počtu subjektov, ktorí môžu zapísať obchodnú spoločnosť
  • Zníženie počtu procedúr potrebných na zapísanie obchodnej spoločnosti
  • Zvýšenie kvality údajov evidovaných v obchodnom registri

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia