Menu Zavrieť

Centrálny informačný systém štátnej služby

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad vlády SR
  • Rozpočet projektu: 4 902 568 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 357 638 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 11 008 037,35 EUR

Ciele projektu

  • Lepšie strategické riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe a lepšie využívanie dát a znalostí v rozhodovacích procesoch
  • Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb pre občanov
  • Rozvoj kompetencií, odbornosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
  • Poskytovanie centralizovaných služieb pre ostatné orgány verejnej moci

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia

Dodávatelia

Subdodávatelia:
Ernst & Young
stengl