Menu Zavrieť

Centrálny ekonomický systém

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo financií SR
  • Rozpočet projektu: 48 185 000 EUR
  • Trvanie projektu: 2017 – 2023
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 12 234 922 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 33 215 732,05 EUR

Ciele projektu

  • Zníženie nákladov na výkon ekonomickej agendy štátnej správy
  • Efektívne a prehľadné vykonávanie ekonomických procesov subjektov štátnej správy
  • Metodické zjednotenie ekonomických procesov štátnej, resp. v širšom kontexte verejnej správy
  • Zlepšenie kvality a konzistentnosti dát v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy (vrátane okamžitej dostupnosti)

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia

Dodávatelia

Generálny dodávateľ: DXC Technology Slovakia